INCOMEX, INŽINIERSKO - VÝVOJOVÉ A VÝROBNÉ DRUŽSTVO